Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

spadamzdachu
4550 a57a
Reposted fromerotyzm erotyzm

March 05 2015

spadamzdachu
5653 f6b7 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
9928 a5d6 420
Reposted fromqueerpool queerpool
spadamzdachu
A co Tobie przynosi głęboką radość? W którym miejscu Twoje szczęście spotyka się z potrzebą świata?(...) Parafrazując Buechnera można powiedzieć, że Bóg wybrał dla nas to miejsce, w którym nasza największa radość spotyka się z największą potrzebą świata.
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromhoodoo hoodoo
spadamzdachu
Zamknąć oczy i wtulić się w Jego ramiona. Poczuć Jego ciepłe dłonie. Poczuć jak całuje moje włosy.  I nie musieć o niczym myśleć. Chcę. Tak bardzo tego potrzebuję.
— życiowe, okolicznościowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
spadamzdachu
Nikt nie zobaczy jej łez przez serce płynących i nikt nie usłyszy skargi z warg zaciśniętych głucho.
— Zofia Nałkowska, Granica
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
spadamzdachu
Reposted fromillidan illidan
spadamzdachu
0167 f2d1 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk
0526 dc86 420
Reposted fromitbetterbeblack itbetterbeblack
spadamzdachu
spadamzdachu
Szkoda że nie dowiesz się czy jestem dziś smutna czy może szczęśliwa i uśmiechnięta. Czy ktoś mnie dziś skrzywdził czy uszczęśliwił. Czy teraz siedzę i myślę o tobie czy już sobie odpuściłam... Mam nadzieję że się kiedyś dowiesz i będziesz to wiedział każdego dnia... 
Reposted fromMajonella Majonella
spadamzdachu
5261 fc28 420
Reposted fromxopolly xopolly
spadamzdachu
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
spadamzdachu
1903 6957 420
Reposted fromthinredline thinredline
spadamzdachu
Reposted fromlavie lavie
spadamzdachu
5999 1454
take it
Reposted fromnumb numb

March 02 2015

spadamzdachu
8626 16c1 420
Reposted fromawkwardx awkwardx
spadamzdachu
Z miłością – powiedziała wolno Fringilla – jest jak z kolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz.
— Sapkowski
Reposted fromventrose ventrose
spadamzdachu
Reposted fromredux redux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...